Saturday, 18 June 2011

Jalan lurus

Jalan lurus sepuluh yang mesti ditempuh
Yang pertama bahwa Allah maha esa
Yang kedua Muhammad rasul kita
Yang ketiga cinta ibu cinta ayah kita
Yang keempat cinta guru-guru kita
Yang kelima cinta tanah air kita
Diri kita memancarkan cahya cinta
Semoga Allah membimbing kita semua
Jalan lurus sepuluh yang mesti ditempuh                                                                                                  Yang keenam shalat mari ditegakkan
Yang ketujuh Quran baca diartikan
Yang delapan sedekah jangan dermawan
Yang sembilan puasa penuh keikhlasan
Yang sepuluh senyum sopan senantiasa                                                                                           Keramahan perilaku diri kita
Semoga Allah membimbing kita semua

No comments:

Post a Comment